جلد 9 - محمد رسول الله - شخصیت, خاندان، و شریعت او

        بســــــــم الله الرحـــــمن الرحیـــــــــــم        

 برای مشاهده متن کتاب روی تصویر بالا کلیک کنید!

 

 بخش های اصلی جلد نهم عبارتند از:

     

            کتاب بیست و نهم:     محمد رسول الله ، شخصیت و رسالت او                      

         کتاب سی ام:            جانشین رسول الله و اهل بیت نبوت                           

         کتاب سی و یکم:       مشخصات قرآن و تاریخ وحی و تنظیم و تفسیر              

         کتاب سی و دوم:       دین اسلام و تاریخ تشریع آن                                    

 

 

خلاصه کتاب ها ---   برای آشنائی اولیه با مباحث هر یک از کتاب ها،  خلاصه آنها در انتهای جدول دست راست قرار گرفته است! 

 

خلاصه ای منتخب از جلد نهم ( کتاب بیست و نهم تا سی و دوم )

 

 

 محمد رسول الله(ص)

شخصیت و رسالت او

       

مستند: روایات اسلامی                                                                     المیزان ج 12 ص 185

مشخصات صورت رسول الله"ص"

قیافه، رنگ، موی و سر:

 • رسول خدا"ص" مردی بــــــود که در چشم هر بیننــــده بزرگ و مـــوقر می نمود،
 • بدون اینـــکه چهره اش درهـم کشیده باشد، همیشه اندوهگیــــن به نــــظر می رسید،
 • و بدون اینکه بخندد، همیشه تبسمی بر لب داشت،
 • صورتش رنگ مهتابی داشت،
 • روی نیکویش در تلالو چون ماه تمام بود،
 • سرش بزرگ بود،
 • موئی کم پیچ داشت،
 • اگر گاهی موهایش پریشان می شد، شانه می زد،
 • اگر گیسوان می گذاشت از نرمه گوشش تجاوز نمی کرد.

پیشانی، چشم و ابرو:

 • پیشانی و جبین رسول الله«ص» فراخ بود،
 • چشمانش افتاده – یعنی نگاهش بیشتر به زمین بود تا به آسمان،
 • نگاهش به قدری نافذ بود که کسی را یارای خیره شدن بر چشمان او نبود،
 • نگاهش همه به گوشه چشم بود.
 • آن حضرت نگاه های زیرچشمی خود را در بین اصحابش به طور مساوی تقسیم کرده بود، بدین معنی که به تمام آنها به یک جور نــــــــظر می انداخت، و همه را به یک چشم می دید،
 • وقتی به جائی التفات می کرد با تمام بدن متوجه می شد،
 • ابروانش باریک و طولانی بود،
 • فاصله دو ابرویش فراخ بود، و به هم پیوسته نبود،
 • بین دو ابروانش رگی بود که در موقع خشم از خون پر می شد، و این رگ طوری براق بود که اگر کسی دقت نمی کرد خیال می کرد دنباله بینی آن جناب است.

دماغ، دهان، دندان، گونه و ریش :

 • بینی آن جناب کشیده و اشم بود،
 • دهانش فراخ، خوشبو، و همیشه باز بود،
 • دندان هایش از هم باز و جدا، و چون مروارید سفید بود،
 • در حالت تبسم تنها دندان های چون تگرگش نمایان می شد.
 • وقتی تکلم می کرد چیزی شبیه نـــــور از بین ثنایای آن حضرت بیرون می جست.
 • به نظر می رسید دندان های آن حضرت "فلج" است، یعنی میان ثنایای بالائی او زیاد باز است، و حال آنکه چنین نبود،
 • گونه هایش کم گوشت و بدون برجستگی بود،

    ریش و محاسن شریفش پرپشت و کوتاه بود.     

 

خنده و خوشحالی، گریه و غم رسول الله "ص"

 

1- خنده رسول الله "ص" :

 • وقتی رسول الله"ص" می خندید، خنده اش تبسمی شیرین بود.
 • در تبسم رسول الله "ص" تنها دندانهای چون تگرگش نمایان می شد.
 • وقتی رسول الله"ص" خیلی خوشـــحال می شد، زیاد دست به محاسن شریف خود می کشید.
 • رسول الله"ص" چنان بود که اگر مسرور و راضی می شد، مسرت و رضایتش برای مردم بهترین مسرتها و رضایتها بود،
 • او بدون اینکه بخندد همیشه تبسمی بر لب داشت،
 • هر وقت حرف می زد، در حرف زدنش تبسم می کرد.

 

2-شوخی رسول الله "ص" :

 • رسول خدا با اشخاص شوخی می کرد، و می خواست بدین وسیله آنان را مسرور سازد.
 • رسول خدا با اشخاص مطایبـه می کرد، ولی در شوخی هایش جز حـــــق چیزی نمی گفت.
 • مرد عربی به دیدن رسول الله"ص"  می آمد و برایش هدیه می آورد، و همانجا به شوخی می گفت: پول هدیه ما را مرحمت فرما!  رسول خدا"ص" هم می خندید، و وقتی اندوهناک می شد، می فرمود: اعرابی چه شد؟ کاش می آمد!

 

3-گریه رسول الله "ص" :

 • رسول الله"ص" از خوف خدای عزّ و جلّ این قدر می گریست که سجاده و نمازگاهش از اشک چشم او تر می شد، با اینکه جرم و گناهی هم نداشت.
 • رسول الله"ص" این قدر می گریست که بیهوش می شد. خدمتش عرض کردند: مگر خدای تعالی در قرآن نفرموده که از گناهان گذشته و آینده تو در گذشته است؟  پس اینهمه گریه چیست؟  فرمود: درست است که خدا مرا بخشیده است لکن من چرا بنده شکرگزار نباشم؟

 

آرایش، نظافت، و عطر رسول الله "ص"

 

 1. آرایش رسول الله "ص" :
  • رسول الله"ص" عادتش این بود که خود را در آئینه ببیند، و سر و روی خود را شانه بزند، و چه بسا این کار را در برابر آب انجام می داد.
  • رسول خدا"ص" همیشه موی خود را شانه می زد، و اغلب با آب شـــانه می کرد، و می فرمود: آب برای خوشبو کردن مومن کافی است.
  • رسول الله"ص" علاوه بر اهل خــــانه، خود را برای اصحابش نیز آرایش می داد.
  • رسول الله"ص" می فرمود: خداوند دوست دارد که بنده اش وقتی برای دیدن برادران خود از خانه خارج می شود، خود را آماده ساخته و آرایش دهد.
  • آن حضرت وقــتی می خواست مـــوی سر و محاسن شریف خود را بشوید، با سدر می شست.
  • رسول خدا"ص" همواره خضاب می کرد، ( حضرت ابی جعفر"ع" فرمود: هم اکنون موی خضاب شده آن جناب در خانه ماست.)
  • رسول خدا"ص" سرمه دانی داشت که هر شب با آن سرمـــه به چــشم می کشید، و سرمه اش سرمه سنگ بود.
  • رسول خدا"ص" فرمود: مجـــــوس ریش خود را می تراشند و سبیل خود را کلفت می کنند، و ما سبیل خود را کوتاه می کنیم، و به  ریش خود را وا نمی گذاریم.
  • رسول خدا"ص" هروقت مسافرت می رفت پنج چیز باخود بر می داشت: آئینه، سرمه دان، شانه،  مسواک و قیچی.

 

2-نظافت رسول الله "ص" :

 • یکی از سنت های رسول الله"ص" گرفتن ناخن هاست.
 • یکی دیگر از سنت های آن جناب دفن کردن مو و ناخن و خون است.
 • ازاله موی زیر بغل از سنت هائی است که رسول الله"ص" بدان امر فرموده است. 

3-مسواک کردن رسول الله "ص" :

 • از سنن مرسلین یکی مسواک کردن دندان هاست.
 • مسواک کردن باعث رضای خدا، و از سنت های پیغمبر"ص" و مایه خوشبوئی و پاکیزگی دهان است.
 • روایات درباره عادت داشتن رسول خدا"ص" به مسواک و سنت قرار دادن آن بسیار است.
 • رسول خدا"ص" همیشه خلال می کرد.

عطر رسول الله "ص" :

 • رسول خدا"ص" بیش از آن مقداری که برای خوراک خرج می کرد، به عــطر پول می داد،
 • مشک را بهترین و محبوب ترین عطرها می دانست،
 • مردم آن جناب را به بــــوی خوشی که از او به مشام می رسیـــــــد، می شناختند.
 • برای رسول خدا مشکدانی بود که بعد از هر وضوئی آن را به دست تر  میگرفت، و در نتیجه هر وقت که از خانــه بیرون تشریف می آورد، از بـوی خوشش شنــــاخته می شد که رسول الله"ص" است.
 • هیچ عطری به آن جناب عرضه نمی شد، مگر آنکه خود را با آن خوشبو می کرد، و می فرمود: بوی خوشی دارد، حملش آسان است، و اگر هم خود را با آن خوشبو نمی کرد، سر انگشت خود را به آن گذاشته و از آن می بوئید.
 • رسول خدا"ص" با «خودقماری» خود را بخور می داد.
 • عطر به شارب زدن از اخلاق انبیاء و احترام ملائکه کرام الکاتبین است.
 • بر هر بالغی لازم است که در هر شب جمعه شارب و ناخن خود را چیده و مقداری عطر استفاده کند، رسول خدا"ص" وقتی جمعه می شد، و عطر همراه نداشت، ناچار می فرمود تا چارقــد بعضی از زوجـــاتش را می آوردند، و آن جناب آن را با آب تر می کرد، و بروی خود می کشید تا بدین وسیله از بوی خوش آن چارقد خود را معطر سازد.
 • اگر در روز عید فطر برای رسول الله"ص" عطر می آوردند، اول به زنان خود می داد.                                 

                    

مستند: آیه1 تا 5 سوره بینه     " لَم یَکُنِ الَّذینَ کَفَروُا مِن اَهلِ الکِتابِ وَالمُشرِکینَ مُنفَکّینَ حَتّی...."

 المیزان ج 40 ص 333

یک پیامبر برای تمام ادیان

                      این سوره رسالت حضرت محمد بن عبدالله خاتم النبیّین صلوات الله علیه و آله را برای عوام از اهل کتاب و مشرکین مسجل می کند، و به عبارتی ساده تر، برای عموم اهل ملت و غیر اهل ملت، و باز ساده تر بگوئیم: برای عموم بشر، تسجیل می کند، و می فهماند آن جناب از ناحیه خدا به سوی عموم بشر گسیل شده است، و این عمومیت رسالت آن جناب مقتضای سنت الهیه، یعنی سنت هدایت است، همان سنتی که آیات قرآنی بدان اشاره دارد و می فرماید:

-  اِنّا هَدَیناهُ السَّبیلَ اِمّا شاکِراً وَ اِمّا کَفوُراً  !    ( انسان 3)

-   وَ اِن مِن اُمَّهٍ اِلاّ خَلا فیها نَذیرٌ  !    ( فاطر24)

-  «  هیچ امتی نبوده مگر آنکه هدایتگری بیم رسان در آن بوده است ! »

 

خدای متعال بر عمومیت دعوت پیامبر گرامی اسلام استدلال فرموده به این که دعوت آن حضرت متضمن صلاح مجتمع انسانی است، و عقاید و اعمال افراد و جوامع را صالح می سازد:

- « به هیچ وجه کفار، چه مشرکین و چه اهل کتاب، رها نخواهند شد، تاآنکه حجت نبوت خاتم الانبیاء صلوات الله علیه و آله و حقیقت دعوتش، و قرآنش بر آنان تمام شود،

رسولی که از ناحیه خداست،

و صحیفه هائی منزه از باطل را بر آنان تلاوت کند،

صحیفه هائی که در آن کتابهائی گرانبها هست!

و اگر اهل کتاب دعوت او را نپذیرفتند،

و از مسلمانان جدا و متفرق گشتند،

باری بعد از تمامیت حجت علیه شان, جدا شدند،

با اینکه رسالت این رسول جز این نبود که:

به مشرکین و اهل کتاب بفهماند که از طرف خدا مامورند که:

الله تعالی را به عنوان یگانه معبود, خالصانه بپرستند،

و چیزی را شریک او نسازند،

و نماز را به پا دارند، و زکات را بدهند،

و دین قیّم همین است! »

آیات این سوره در سیاقی است که به قیام حجت علیه کافران به دعوت اسلامی اشاره می کند، چه از  اهل کتاب و چه مشرکین، و نیز علیه عده ای از اهل کتاب که بعد از آمدن حجت به خاطر اختلافهای ناشی از منیّت حجت خدا را رها کردند!

با در نظر داشتن این سیاق از ظاهر آیات بر می آید که منظور اشاره به این معناست که:

 • رسول خدا"ص" از مصادیق حجت بیّنه ای است که علیه مردم اقامه شده است، و سنت الهیه که جاری در بندگان است، اقتضا کرده که این حجت قائم گردد، و این رسول مبعوث گردد!  چون سنت جاریه خدا ایجاب می کرد بیّنه  و حجت روشنگرش به سوی این طوایف نیز بیاید، همانطور که به طوایف و اقوام گذشته قبل از اختلافشان همین اقتضا را کرد، و برایشان حجت فرستاد.  چیزی که هست، خودشان از آن حجت استفاده نکردند، و با یکدیگر اختلاف راه انداختند!

بنابراین مراد به عبارت " الذین کفروا !" در آیه شریفه همه کافران به دعوت اسلامی است، چه از اهل کتاب و چه مشرکین، و مراد به مشرکین غیر اهل کتاب است، حال چه بت پرست باشند و چه اصناف دیگر مشرکین، و منظور از جداشدن – جدا شدن از مقتضای سنت هدایت و بیان است! گویا سنت الهیه دست بردار از آنان نبوده تا حجت و بَیِّــنه بیاید، و همین که آمد، آن وقت رهایشان می سازد و به حـــال خودشان واگذار می کند.

و منظور از بیّنه، همانا محمد رسول الله "ص" است آنجا که می فرماید:

. . . حَتیّ تَاتِیَهُمُ البَیِّنَهُ، رَسوُلٌ مِنَ اللهِ یَتلوُا صُحُفاً مُطَهَّرَهً، فیها کُتُبٌ قَیِّمَهٌ !

آن حجت بینه و روشنی که از ناحیه خدای تعالی بر آنان آمده، عبارت است از رسولی از ناحیه خدا، که برای مردم صحف آسمانی پاک را می خواند، پاک از پلیدی باطل، صحفی که در آن احکام و قضایائی است قائم به امر مجتمع انسانی، و اداره کننده آن به بهترین وجه، و حافظ مصالح آن!

نزول کتاب برای عموم بشر

در قرآن کریم تصریح فرموده به اینکه خدای تعالی در اولین روز تشکیل اجتماع بشری، و بروز اختلافهای حیوانی در بین آنها، کتاب برای آنان نازل کرد، یعنی شریعت و قانونی برایشان تشریع کرد تا در اختلافهائی که در امــــــور زندگی و حیوانی شان رخ می دهد، حکومت کند، ولی بشر بعد از آمدن شریعت هم آن اختلافهای قبلی را در شریعت خدا سرایت دادند، با اینکه حق برایشان روشن شده و حجت بر آنان تمام گشته بود!

پس، به حکم این آیات، عموم بشر مشمول کتب آسمانی بوده و هستند، چیزی که هست در اثر اختلاف ناشی از پیروی هوای نفس بشر چند طایفه شدند.  بعضی ها به کلی فراموش کردند که کتابی از ناحیه آفریدگارشان برایشان نازل شده است، و بعضی دیگر این معنا را از یاد نبردند، و لکن هوای نفس را در دین خدا دخالت دادند، و به دینی تحریف شده، متدین گشتند!

طایفه ای دیگر دین خدا را بدون کم و کاست حفظ کردند و بدان متدین شدند!               

 

 

 

در کتاب بیست و نهم شما این مطالب را می خوانید:

مقدمه مولف:                                                                                       

بخش اول:  محمد «ص»  آخرین پیامبر خدا  و شخصیت فردی و اجتماعی او

 

فصل اول :  مشخصات ظاهری پیامبر گرامی خدا "ص"                           10

 

مشخصات صورت رسول الله"ص"                                             

1-  قیافه، رنگ، موی و سر:

 1. پیشانی، چشم و ابرو:
 2. دماغ، دهان، دندان، گونه و ریش :

اندام رسول الله"ص"

 1. مشخصات قسمت بالای بدن:
 2. اندام و قامت، عضلات و استخوان بندی:
 3. دست ها و پا ها:

فصل دوم:  حرکات و رفتارهای شخصی رسول الله "ص"                           13

 

طرزنشستن، راه رفتن و سوارشدن رسول الله"ص"

 1. نشستن :
 2. راه رفتن:
 3. سوار شدن :

طرز سلام کردن و دست دادن رسول الله "ص"

 1. سلام کردن:
 2. دست دادن:

غذا،  و غذا خوردن رسول الله "ص"

1-  غذای رسول الله"ص":

2-  ادب غذا خوردن و آشامیدن رسول الله"ص":

3-  طرز آشامیدن رسول الله"ص":

4- ادب نشستن رسول الله برای خوردن غذا:

آداب رسول الله "ص" در سفر و حضر

1 - آداب سفرهای رسول الله "ص" :

2- دعای خیر رسول الله "ص" برای مسافرین:

 1. رسم رسول الله "ص" در رفت و برگشت:

خنده و خوشحالی، گریه و غم رسول الله "ص"

1- خنده رسول الله "ص":

 1. شوخی رسول الله "ص":
 2. گریه رسول الله "ص":

آرایش، نظافت، و عطر رسول الله "ص"

 1. آرایش رسول الله "ص":

2- نظافت رسول الله "ص":

3- مسواک کردن رسول الله "ص":

4- عطر رسول الله "ص":

5- نگهداری از پوست بدن:

رفتارهای حساب شده و سنت سازی رسول الله "ص"

1- سنت هائی برای آموزش رهبران جامعه:

2- سنت هائی در پاکیزگی و بهداشت:

فصل سوم: زندگی خصوصی، و لوازم زندگی رسول الله "ص"            24

 

خانه، و زندگی خانوادگی رسول الله"ص"

1- رسول الله"ص"  در خانه:

2- انجام کارهای خانه:

3- همسرداری :

4- خدمتگزاران خانه :

5-مسکن و فراش رسول الله"ص" :

6-خواب، و خوابگاه رسول الله"ص" :

لوازم و وسایل زندگی رسول الله"ص"

 1. نام های انتخابی رسول الله"ص" برای تجهیزات خود:
 2. لباس و پوشاک رسول الله"ص" :
 3. عمامه و کلاه رسول الله"ص" :
 4. انگشترهای رسول الله"ص" :
 5. سایر وسایل زندگی رسول الله"ص" :

 

فصل چهارم:  اخلاق رسول الله "ص"                                              31

سخاوت و بخشندگی رسول الله"ص"

تواضع، مهربانی و بلندطبعی رسول الله"ص"

عفو و غضب، شهامت و حق طلبی، و صبر وتوکّل رسول الله"ص"

 

فصل پنجم :  رفتارهای اجتماعی رسول الله "ص"                    36

                

ادب و رفتار رسول الله"ص" در جامعه

1- رفتار و ادب رسول الله"ص"  با عامّه مردم:

2- رفتار و ادب رسول الله"ص" با اهل فضل و بزرگان قوم:

3- رفتار و ادب رسول الله"ص" با اصحاب خود:

رسم رسول الله"ص" در تشییع جنازه مسلمین

 

فصل ششم:  منطق و بیان، و مجلس رسول الله "ص"                                  40

 

سخن گفتن و سکوت کردن رسول الله"ص"

1- تکلم، و طرز بیان رسول الله"ص" :

2- سکوت و دلایل سکوت رسول الله"ص" :

مجالس رسول الله"ص"

 1. وضعیت مجالس رسول الله"ص" :
 2. برخورد رسول الله"ص" در جلسات :

 

فصل هفتم:  عبادات رسول الله "ص"                                               44

 

طهارت رسول الله"ص"

1- طرز وضو گرفتن رسول الله"ص" :

2- طرز غسل کردن رسول الله"ص" :

نماز رسول الله"ص"

1- تعداد، و اوقات نمازهای رسول الله"ص" :

2- کیفیت نماز خواندن رسول الله"ص" :

3- نوافل رسول الله"ص" :

4- دعای قنوت ها و ذکرهای رسول الله"ص" :

روزه و اعتکاف رسول الله"ص"

1- روزه های رسول الله"ص" در ایام مخصوص:

2- آداب رسول الله"ص" درماه رمضان :

3- اعتکاف های رسول الله"ص" درماه رمضان :

4- روزه وصال مخصوص رسول الله"ص" :

5- افطارهای رسول الله"ص" :

 

قرآن خواندن رسول الله"ص"

 

فصل هشتم :  دعاهای رسول الله ”ص“                                                       54

عالی ترین مضامین ادعیه رسول الله”ص“

   دعای« آمن الرسول...!» پیامبر و امت

فرازی از خطبه وداع رسول الله”ص“

 

بخش دوم:  رسالت رسول الله- آخرین پیام آور الهی- آخرین پیام

 

فصل اول:  رسالت پیامبر خاتم                                                         60    

 

یک پیامبر برای تمام ادیان

جهانی بودن دعوت اسلام و قرآن

او به اسلام دعوت می کند!

دین خدا خاموش نمی شود!

 اسلام دین غالب،  و نور خدا در زمین

معرفی رسالت رسول الله ”ص“ در قرآن

تعریف روحیات و اخلاق رسول الله”ص“ در قرآن

گواهی خدا به رسالت رسول الله”ص“ در قرآن

 

فصل دوم:  حدود وظایف و رسالت پیامبرخاتم”ص“                        68

تزکیه، و تعلیم کتاب و حکمت

نبوت،  مسئولیتها و وظایف رسول الله”ص“

تبیین وظیفه خاص انذار حدود مسئولیت رسول الله”ص“

جذب مومنین و بی اعتنائی به اشراف

 

فصل سوم:   امتیازات و درجات پیامبرخاتم”ص“خاتَـم النَّـبِیـّیـن             74

خـُلـق عـظیـم

شــرح صــدر

اِنَّ مَعَ الْعُسرِ یُسراً

شــاهد و مبشّر و نذیر

رسـول کـریم

رضای رسول الله”ص“  و شفاعت او

صلوات خدا و ملائکه بررسول الله”ص“

امتیاز حضور رسول الله در بین امت

شق القمر- معجزه رسول الله”ص“

ولایت رسول الله ”ص“

  اتباع حکم رسول الله

ادب کلام در حضور رسول الله”ص“

حبط اعمال دراثرغفلت از رعایت احترام رسول الله”ص“

وصف رعایت کنندگان احترام رسول الله ”ص“

منع خطاب رسول الله”ص“ از پشت حجره ها

 فرمان اطاعت تامّ از رسول الله ”ص“

ارتباط رسول الله”ص“ با سایر انبیاء

رفع اتهام جنون و کهانت از رسول الله ”ص“

 

بخش سوم:  معراج رسول الله ص

فصل اول:  شرح معراج رسول الله ”ص“                                                      92

شرح معراج رسول الله در قرآن

معراج رسول الله ”ص“ نهایت کمال انسانی

معراج،  و اتمام دین و انتخاب وزیر

فصل دوم:  معراج، جسمانی یا روحانی – زمان و مکان                                 96

اعتبار روایات مربوط به معراج

1- زمان و مکان آغاز معراج

2- دو مرحله ای بودن معراج

3- جسمانی یا روحانی بودن معراج

فصل سوم:  شرح معراج در روایات                                          99     

تاریخچه معراج در روایات اسلامی

1- شروع حرکت

2-  شرح وسیله حرکت

3- مشاهدات بین راه مکه تا بیت المقدس

4- نماز پیامبر در طور سینا و بیت اللحم

5- رسول الله”ص“ در بیت المقدس و در نماز پیامبران

6- آزمایش های رسول الله”ص“ و شرح ماجراهای بین راه

7- شروع معراج آسمانی رسول الله”ص“

8- مشاهده فرشتگان

9- مشاهده جهنم

10- دیدار با آدم ابوالبشر

11- دیدار با ملک الموت

12- مشاهده وضع حرام خواران

13- مشاهده فرشته موکّل زمین

14- مشاهده صورت واقعی اعمال انسانها

15- مشاهده تسبیح فرشتگان

16- ملاقات رسول الله”ص“  با عیسی و یحیی ”ع“ ( در آسمان دوم )

17- ملاقات رسول الله”ص“  با حضرت یوسف ( در آسمان سوم )

18- ملاقات رسول الله”ص“  با ادریس ”ع“ ( در آسمان چهارم )

19- ملاقات رسول الله”ص“  با هارون ”ع“ ( در آسمان پنجم )

20- ملاقات رسول الله”ص“  باموسی کلیم الله ”ع“ ( در آسمان ششم )

21- ملاقات رسول الله”ص“  با ابراهیم خلیل الله ”ع“( در آسمان هفتم )

22- مشاهده دریاهای نور و ظلمت  ( در آسمان هفتم )

23- مشاهده تسبیح خروس سحری ( در آسمان هفتم )

24- ورود رسول الله ”ص“ به بیت المعمور

25- انهار بهشتی ”  کوثر“ و ” رحمت “

26- مشاهده درخت طوبی

27- مشاهده درخت سدره المنتهی

28- تعلیمات مستقیم الهی به رسول الله”ص“

29- تعلیمات ملائکه به رسول الله ”ص“

30-  فرشته موذن و تعلیم اذان

31- تشریع نماز های واجب